Fractuurreductie

Intra-articulaire fracturen zijn vaak complexe letsels waarbij fractuurlijnen in meerdere richtingen lopen. De fragmenten zijn vaak in verschillende richtingen verplaatst en geroteerd, waardoor het lastig is om een goed beeld te vormen van het letsel. Een 3D model kan helpen om een beter beeld te vormen van de uitgebreidheid van het letsel. Dit geeft niet alleen inzicht in hoe de fractuurlijnen lopen, maar ook kan het letsel van alle kanten worden bekeken. Daarnaast is het mogelijk om de fractuur virtueel te reduceren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de gezonde contralaterale zijde. Dit kan bijdragen aan het maken van een behandelplan.

3D chirurgische planning

Wanneer een fractuur virtueel gereduceerd is, kan een chirurgische planning worden gemaakt voor de operatie. Een van de opties die wij kunnen bieden is het ontwerpen van een patiënt-specifiek implantaat. Daarnaast kunnen chirurgische mallen worden ontworpen, die passen op het implantaat, om zo de vooraf geplande schroefrichting in de patiënt te kunnen behalen.

Correctieosteotomie

In sommige gevallen komt het voor dat de verschillende botstukken na een fractuur in een verkeerde stand vastgroeien. In deze gevallen is de behandeloptie om een correctie uit te voeren. Allereerst is het vaak lastig om te bepalen welke correctie nodig is met behulp van 2D beelden. Daarnaast is het lastig om zonder hulpstukken deze correctie accuraat uit te voeren in de patiënt. Daarom maken wij gebruik van een 3D chirurgische planning waarbij we aan de hand van de gezonde contralaterale zijde bepalen wat de afwijking is en hoe dit te corrigeren is. Om dit plan vervolgens in de patiënt uit te voeren maken we gebruik van een 3D geprinte chirurgische mal die de chirurg helpt de geplande correctie uit te voeren.

Traumachirurgie